seo คือ ทุกวันนี้การตลาดออนไลน์หรือการตลาดดิจิทัลสื่อความหมายเยอะมากกับการทำธุรกิจ เพราะเหตุว่าทุกธุรกิจต่างมีบทบาทบนโลกออนไลน์มากยิ่งขึ้น ทำให้อาชีพสายงานดิจิทัลเป็นที่เรียกร้องของตลาด โดยเฉพาะอาชีพ SEO Specialist ที่ช่วยส่งเสริมเว็บไซต์ให้ติดอันดับบน Search Engine การส่งเสริมเว็บไซต์ให้ติดอันดับแรกบน Search Engine เป็นสิ่งที่เจ้าของธุรกิจต้องการ […]