murder at shijinso ยุยงซุรุ ฮามุระ (ค้างไม่กิ ริวโนะสุเกะ) เป็นนิสิตปี1 ที่ถูกใจนิยายสอบปากคำ เขาถูกอาเคจิ เคียวสุเกะ(นากามุระ โทโมยะ) บังคับเข้าชมรมเรื่องลึกลับ วันหนึ่งเคนซากิ ฮิรุโกะ […]